Saturday, December 5, 2009

เพลงสวัสดีปีใหม่ คณะสุนทราภรณ์

เพลงสวัสดีปีใหม่ คณะสุนทราภรณ์ เอาเนื้อร้องกันไปก่อนนะครับ ส่วนเสียงเดี๋ยวจะหามาให้ฟังกัน

เพลงสวัสดีปีใหม่


*0*...สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป
อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
จับมือกันไว้อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์

ความพลั้งพลาดล่วงเลย
อย่าหมางเมินระทม รวมน้ำใจให้เหลียวกลม
จงถืออารมย์อภัย


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

แย้มยิ้มยินดีปรีย์เปรม สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้น ชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี

ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง ตั้งต้นทุกทางอย่างนี้
มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

เพลงสวัสดีปีใหม่ 2553 กับ คณะสุนทราภรณ์

No comments:

Post a Comment

AddThis

Bookmark and Share