Monday, December 7, 2009

กระเช้าของขวัญปีใหม่ 2553วิธีการการเลือก จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2553

ปีใหม่2553 ที่จะถึงนี้หลายท่านคงวุ่นอยู่กับการจัดหากระเช้าของขวัญ ปีใหม่ ให้กับมิตรรักอยุ่ละสิครับ บริษัทผมเองก็ยุ่งเรื่องนี่อยู่เหมือนกันไม่รู้จะจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ยังไงดี ผมมีวิธีการเลือกจัดกระเช้าปีใหม่ อย่างง่ายๆมาฝากทุกคนนะครับ

1. เราจะให้กระเช้าของขวัญกับใคร : การจัดของขวัญให้ตรงกับบุคล กลุ่มคนที่เราจะให้นั้นสำคัญมาก เช่น ตำแหน่ง อายุ เพศ

2. กระเช้าของขวัญเป็นของสดของแห้ง อยู่ได้นานหรือไม่นาน ควรดูจากผู้รับ เช่น นำกระเช้าของขวัญ ไปเยี่ยมผู้ป่วย การให้ของต้องดูว่าคนป่วยทานได้หรือเปล่า หรือ เก็บไว้ได้นานไหม

3. มูลค่าของกระเช้าขวัญ ในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงมูลค่าางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงด้าน จิตใจด้วย เรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ สำคัญ แต่มีผลมาก สร้างความประทับใจให้ผูรับได้มิรู้ลืม

4. ประโยชน์ใช้สอยของกระเช้าของขวัญ ยิ่งในยุคนี้เศรฐกิจไม่คอยดีควรคำนึงถึงของขวัญที่จะให้ด้วยว่าผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยไม่ใช่ได้รับแล้วต้องมาเก็บในตู้โชว์หรือซ้ำกับคนอื่นมากๆจนไม่มีโอกาสได้ใช้ของขวัญของเรา

5. ระยะทาง บางท่านต้องการนำกระเช้าของขวัญไปเยี่ยม คนต่างจังหวัด แต่จัดของขวัญที่เสียง่าย อาจไม่สดหรือเสียก่อนถึงมือผู้รับ

การให้กระเช้าของขวัญเป็นเทคนิคเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเหมาะสมกับใคร หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

No comments:

Post a Comment

AddThis

Bookmark and Share