Thursday, December 10, 2009

เนื้อเพลงสวัสดีปีใหม่ของสุนทราพร

เนื้อเพลงสวัสดีปีใหม่ของสุนทราพร

ปีใหม่นี้ได้ยินเพลงนี้แล้วสบายใจยังไงก็ไม่รู้คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยร้องได้เลยซักทีก็เลยไปหาเนื้อเพลงสวัสดีปีใหม่มานั่งท่อง ตอนนี้ก็ยังร้องไม่ได้อยู่ดี เพื่อนๆลองเอาไปหัดร้องกันนนะครับ


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น

สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป อย่าได้ผูกใจอาวรณ์

จับมือกันไว้อวยชัย อวยพร สุขสโมสรเริงรมย์

ความพลั้งพลาดล่วงเลย อย่าหมางเมินระทม

รวมน้ำใจให้เหลียวกลม จงถืออารมย์อภัย


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น


สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน

สำราญสำเริงบรรเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน


แย้มยิ้มยินดีปรีย์เปรม สุขเกษมเปรมใจ

เรามาตั้งต้น ชีวิตกันใหม่ เราผูกใจไว้ไมตรี


ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางตั้งต้นทุกทางอย่างนี้

มารักกันให้คงมั่นทวี ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ


สวัสดีปีใหม่แล้ว ผองไทยจงแคล้วปวงภัย

ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น


สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกันสำราญสำเริงบรรเทิงมั่น

สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ ของสุนทราพร หวังว่าคงถูกใจทุกคนนะครับปีใหม่นี้ถ้าร้องเพลงนี้ไม่ได้อายแย่เลย

No comments:

Post a Comment

AddThis

Bookmark and Share