Saturday, December 5, 2009

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2553
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2553

ทำบุญวันปีใหม่2553ทำไงให้ได้บุญเยอะๆการตักบาตรในวันปีใหม่ คือ การนำอาหารเครื่องดื่มไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ที่ออกบิณฑบาตรในตอนเช้า จะปฏิบัติเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการตักบาตร ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆดังนี้

วัตถุประสงค์การตักบาตร
1. ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม
3. ส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

การตักบาตรจึงเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพื่อช่วยบำรุงพระสงฆ์ให้ท่านมีกำลังไปเผยแผ่พระศาสนาต่อไป
ในปีใหม่ปีนี้ 2553 ท่านสามารถไปตักบาตรได้ที่วัดใกล้บ้านท่าน หรือจะไปตักบาตรปีใหม่ที่ท้องสนามหลวงก็ได้ครับ

No comments:

Post a Comment

AddThis

Bookmark and Share