Monday, October 4, 2010

ฟิล์ม รัฐภูมิ กินยาตาย!!!!

เห็นข่าวนี้ตั้งแต่เช้ากะว่าจะไม่พูดถึงแล้ว แต่ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จากมุมมองของเซียนการเมือง ดูหนัง Hollewood มาเยอะเรื่องนี้เดาไม่ยากครับ จากกระแสที่ไหลไปทาง แอนนี่เยอะช่วงนี้ทางทีม RS คงต้องแก้เกมเรียกคะแนนสงสารกันบ้าง หมากนี้ก็พอจะได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาบ้างอะนะครับ ส่วนคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณ...ชอบยุ่งจริงๆเรื่องชาวบ้าน 555.

No comments:

Post a Comment

AddThis

Bookmark and Share